Стихотворения – Елеонора Бойчева

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

ОТГОВОР

Броил ли си светулки в лятна нощ?
Желание закачвал ли си на звездите?
Тичал ли си бос в пороен дъжд?
Гледал ли си как ято щъркели отлита?
Гмуркал ли си се в леген с вода?
Поил ли си стада овце на хладен ручей?
Хапвал ли си хляба на трева?
Помагал ли си на агне да засуче?
Правил ли си къщи във купи?
Събирал ли си дуди от земята?
Оставял ли си сладолед да се топи,
докато на птиците играеш си с перата?
Отглеждал ли си жаби и щурци?
Писма любовни писа ли, но тайни?
Изчитал ли си книга призори?
Живееше ли в скромна, но просторна стая?
Мислеше ли пръчката за меч?
Събираше ли червеите за риба?
Проблемите ти бяха ли далеч?
А падал ли си някога в коприва?
Усмихваш ли се, докато отговаряш на това?
Имаш ли с какво да ме допълниш?
Вярваш ли в дъгата след дъжда?
И в детството (себе си) ли искаш да се върнеш?
На последното, ще отговориш ли със Да?
Ще ме чакаш ли на някоя пътека?
Ще тичаме ли боси под дъжда?
Ще тръгнем ли към теб и мен полека?

 

>,<,=

За да оцени жена си,
той често правеше сравнение
с други жени – близки, познати, не0познати.
И често, (близо до винаги),
й поставяше знак <
Рядко =
И никога >.
За да оцени мъжа си,
тя често го поставяше в задачи
с неизвестните,
с които я сравнява.
И накрая, (понеже е математичка),
Разбра, че с кръгла 0
и няколко неизвестни
математика няма да прави.
Отвори му скоба,
Препрати го в граматиката
да се използва поне за пълен член.
И от тогава все го изпускат
или поставят не на място
онези неизвестните, с които я сравняваше.

 

Автор: Елеонора БОЙЧЕВА* 

* Автори, участници в Националния литературен конкурс “…Накрай света”, чиито текстове не са сред наградените, но по преценка на журито, ще бъдат публикувани.

TetraDkaTa