Витан Стефанов

Проф. Витан Стефанов е роден през 1946 г. в село Буря, Габровско. Завършва основно образование в родното си село. Осми клас учи в Априловска гимназия, после завършва Строителния техникум във В. Търново. Дипломира се през 1971 г. със специалност „философия“ в СУ. Две години по-късно е докторант в Център по наукознание – БАН. Преподава логика във философския факултет на СУ. Интересите му са свързани с методология на науката, философия на историята, история на идеите. Автор е на книги: „Познание и време“, „Въведение в дидуктивната логика“ (преведена в Скопие), „Мисли и чувства“, „Философски изкушения“, „Истината и свободата водят университета“, учебници по логика, студии и др. публикации. Чел е лекции по философска логика в Хавана, доктор хонорис кауза на Скопския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Бивш декан е на философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

TetraDkaTa