Елена Руневска

Елена Руневска е завършила библиотекознание и библиография в Института по библиотечно дело със степен „бакалавър” през 1995 г. През 2000 г. завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със степен „магистър”. В студентските си години е автор и водещ на рубриката „Из архивите на Националната библиотека” по БНР програма „Хоризонт”. До 2008 г. е учител по български език и литература в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес”. Едновременно с това е проверител на Националния конкурс по български език и литература след 7. клас, както и съставител на тестови задачи за него. До 2003 година е водещ на предаването „Езикова култура за всекиго” по образователна телевизия ЕСЕТ. От 2008 г. е редовен асистент в СУ, Факултет по славянски филологии, катедра „Български език като чужд”. Преподава практически български език на чужденци – начално обучение и студенти бакалаври.

TetraDkaTa