Димитър Желев

Димитър Желев е роден е през 1986 г. в гр. Габрово. Магистър по право от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Негови разкази са публикувани в сборници и периодичния печат. Пише рецензии на книги. Награждаван е в конкурсите „Смелостта е началото на победата“ (2015 г.) и „Изгревът на следващото“ (2019 г.). Автор на книгата „Бунтът на сенките“ – трилър роман (2019).

TetraDkaTa