Диана Саватева

Диана Саватева е завършила Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и магистърска програма „Право на ЕС“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Има публикации в списание и алманах „Море“, в. „Словото днес“, англоезичния литературен портал Eurolitkrant, в различни сборници. Автор е на две книги с лирика: „Памет за щастие“ и „Градът – любовна карта“. Един от учредителите е на Писателско дружество-Бургас.

Била е журналист, кореспондент и отговорен редактор във вестник “24 часа”, народен представител и заместник-председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, хоноруван преподавател в БСУ.

TetraDkaTa