Надежда Сталянова

Доцент д-р Надежда Сталянова е преподавател в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е руска езикова гимназия, възпитаник на първото висше учебно заведение у нас, с три специалности – славянска филология, българска филология и английска филология. Докторската ѝ дисертация е по сравнително славянско езикознание. Научните ѝ интереси са в областта на съвременните процеси в българския език, семантиката, езиковата метафора, публичната реч, преподаването на български език като чужд. Основател и директор (2009-2017 г.) на Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч. Автор на десетки научни статии, има издадени пет книги.
Надежда Сталянова се стреми да следва не само в професиналния си път библейската истина „Смърт и живот има в силата на езика“. Обича новонавлизащите думи, но и старите български думи с възрожденско звучене.  Любимата й дума е „любословие“.

TetraDkaTa