Доцент д-р Надежда Сталянова е преподавател в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Кл. Охридски“. Завършила е руска езикова гимназия, възпитаник на СУ „Св. Кл. Охридски“ с три специалности – славянска филология, българска филология и английска филология. Докторската й дисертация е по сравнително славянско езикознание. Научните й интереси са в областта на съвременните процеси в българския език, семантиката, езиковата метафора, публичната реч, преподаването на български език като чужд. Основател и директор (2009-2017 г.) на Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч. Автор на десетки научни статии, има издадени пет книги.
Надежда Сталянова се стреми да следва не само в професиналния си път библейската истина „Смърт и живот има в силата на езика“. Обича новонавлизащите думи, но и старите български думи с възрожденско звучене.  Любимата й дума е „любословие“.

Виж още

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!