Екипът

Иван Хр. Христов
Автор/Редактор

Иван Хр. Христов е роден в гр. Габрово през 1990 г.

Калоян Христов
Автор/Редактор

Калоян Викторов Христов е роден в град Габрово през 1997 г. 

Лъчезар Йорданов
Автор/Редактор

Лъчезар Йорданов е роден на 24 октомври 1990 г. в гр. Попово. 

Габриела Христова
Администратор

TetraDkaTa