Владилена Катевска

Владилена Катевска е учител по български  език  и литература  в Национална Априловска гимназия – Габрово от 1991 г. Ученик на Априловската гимназия, магистър – “българска филология” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Не пише текстове, само се упражнява да вижда, чува и мисли, да разбира и забелязва у своите ученици различното, моженето, таланта. Писането  е като четенето – живот ,тишина, самота, откровение. Рядко споделя, защото смята, че сътворяването на текст е самотно и лично занимание. Но все пак текстът истински съществува, когато намери своите читатели.

Наградите през годините са призовете и отличията на нейните ученици в  състезания, конкурси и олимпиади.

Има изследвания и дипломни разработки върху творчеството на Димчо Дебелянов и Никола Вапцаров, както и върху възможностите на съпоставителния литературен анализ.

Любими мисли: “Пътят свърши, започна пътуването“ Абелар и
„Празна работа и изгубено време ли е да се скиташ по света ,за да търсиш не благата му, а стръмнините, по които добрите се изкачват на престола на безсмъртието“  Сервантес,  „Дон Кихот“

Лично верую: няма идеални ученици и идеални учители, знанието е безкрайно и мъдър е не този, който знае,  а този, който се стреми да узнава, срещата с учениците е идеална проекция на неидеалната реалност, съмнението е пътят към израстването и постигането на себе си.

TetraDkaTa