Татяна Кьосева-Веснакова

Татяна Кьосева-Веснакова е родена в гр. София.  Завършва медицина, със специалност “Вътрешни болести”. Работи като лекар – интернист. Има издадена една стихосбирка “Усещане за лято”, изд. “ПАН”, 2017 г.

TetraDkaTa