Мая Данева

Мая Данева е родена в град Ямбол. Завършила е информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация и ѝ е присъдена научната степен „доктор по информатика“. Работи като IT-консултант и като университетски преподавател по бизнес-информатика. Пише от 8-годишна; публикувала е в периода 1978-1981 г. След творческо прекъсване от близо 35 години, се връща отново към поезията. Пише кратки стихотворения и хайку. Текстовете ѝ са публикувани в електронните списания „Картини с думи и багри“,  „Литературен свят“ и „Нова Асоциална Поезия“, както и на английски и немски в World Haiku  Review, Canada Haiku Review, Frogpond, Presence, Wales Haiku Journal, Sommergrass, Lotosbluete и Chrysanthemum.

TetraDkaTa