Владимир Левчев

Владимир Левчев е роден през 1957 в София. Автор е на петнайсет стихосбирки, издадени в България и на четири, издадени в САЩ, на три романа – „Крали Марко: Балканският принц”, „2084” и “Човекът и сянката”, на сборника с разкази “Сънувани”, на множество есета, статии и литературни преводи. През 2017 г. излиза “Любов на площада” – избрани стихотворения от последните 37 години. Издава списание „Глас”, нелегално преди 10 ноември 1989 г. От 2007 г. преподава литература и творческо писане в Американския университет в Благоевград. 

TetraDkaTa