Анелия Бучова

Анелия Бучова е на 22 г. от град София. Тя е полиграфист, преподавател, любител фотограф и пишещ млад човек. Завършва средното си образование през 2017 г. в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, град София с професионално направление “Полиграфия”. През 2021 г. придобива образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност “Печатни комуникации” в Университет по библиотекознание и информационни технологии. През същата година записва магистърска програма „Фотография“ в Национална художествена академия. Професионалният ѝ опит в сферата на книгопечатането, предпечатната подготовка и по-специално ситопечатът, се базира на трудовата способност, която спомага за затвърждаването на знанията в областта на полиграфията. От 2020 г. започва да преподава в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография в София.

Анелия Бучова участва в научни форуми и други прояви, организирани от двата университета, като представя свои авторски доклади, научни публикации и постери. Тя е част от различни научноизследователски проекти и конференции, сред които:

  • Международен научен симпозиум BOBCATSSS, издание 2020 в Париж, Франция;
  • Литературен конкурс и визуален конкурс на Nickname V@zov (проект на Столична Община и “Академия за визионери”) 2021 с III-то място в категория “Twitter поезия”;

“Определям се като човек с многоликост – от една страна професионалният ми опит в сферата на книгопечатането, предпечатната подготовка и печатните процеси, от друга, творческата ми лична насоченост към фотографията и изразяването на мисли за заобикалящия ме свят чрез краткия разказ.”

TetraDkaTa