Цонка Христова

Цонка Христова е завършила висше образование във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, спец. “Българска филология”. До 1988 г. живее в София. От 1989 г. живее в гр. Дряново. Работила е  като журналист; като фондохранител, специалист „Информационно обслужване и технологии, и екскурзовод  в Националния музей на образованието – Габрово ,като учител по БЕЛ в Дряново. В периода  2012 – 2014 г. преподава български  език и литература в Българския теоретичен лицей „В. Левски” в Кишинев, Молдова. От 2005 до 2009 г. е Председател на Дружеството на писателите в Габрово. През този период е редактор на АРТ – страниците в габровски ежедневник „100 ВЕСТИ” и главен редактор на изданието на Дружеството на писателите – Габрово – алманах „Зорница”. Пише поезия и публицистика. Има издадени пет поетични книги: „Думи на кръстопът”, 2005; „Размишленията на една мравка, 2008, „Попитах мама…”, 2011, „Между вековете” /на български и сръбски език/, 2013„Прашинки”/хайку/, 2016. Носител е на над двадесет национални награди за поезия. Превеждана е в Република Сърбия,  в Република Македония и в Република Молдова /на руски език/. Нейни стихове и есета са публикувани в сп. „Пламък”, в-к „Словото днес”, и почти всички регионални издания за литература. От 2011 г. е сътрудник на списанието „Корени”, Куманово – Македония, където три пъти печели награда за есе. Член е на Съюза на българските писатели.

TetraDkaTa