Венелин Терзиев

Венелин Терзиев е професор по научна специалност: организация и управление извън сферата на материалното производство, доктор на икономическите науки, доктор на науките по национална сигурност и социална дейност.

Има над 800 научни статии, от които над 240 в Web of Science и Scopus на български, руски, английски, немски и френски език, публикувани в научни списания и сборници от международни конференции, 40 монографии на английски и руски език, 4 монографии на български език и 8 учебника и помагала.

Работи в Министерство на културата на Република България – в „Реставрация“ ЕАД – София и е главен научен секретар на Университетска болница „Канев“ в Русе.

TetraDkaTa