Атанаска Илинчева е родена в град Пазарджик през 1991 г. Учи право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва през 2015 г., а през 2016 г. придобива юридическа правоспособност. Към настоящия момент работи като юрисконсулт в една от най-развитите агенции за недвижими имоти в България.
При Атанаска любовта към поезията се ражда още в ученическите години, когато пише кратки стихчета на гърба на тетрадките си. Днес продължава да развива творческия си талант и стил на писане и се стреми да не губи вдъхновението въпреки динамиката на ежедневието и отговорностите на младия човек. Творбите ѝ са съсредоточени в търсене на смисъла на битието, засягат ценностите на съвременното общество и често обръщат поглед навътре към душата на човека.
Първите ѝ публични поетични изяви са свързани със създаването на „Иначе писано“ – литературна общност от млади автори, стремящи се чрез творчеството си да реабилитират класическите стихотворни форми и да поддържат жив спомена за забравените и значими личности в българската и световната култура. Едновременно с това, в края на 2017 г. Атанаска стартира и своя самостоятелен проект „Поетрия“ като проекция на идеята за пространство, което да среща различните форми на изкуството.

Виж още

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!