Атанаска Илинчева е родена в град Пазарджик през 1991 г. Учи право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва през 2015 г., а през 2016 г. придобива юридическа правоспособност. Към настоящия момент работи като юрисконсулт в една от най-развитите агенции за недвижими имоти в България.
При Атанаска любовта към поезията се ражда още в ученическите години, когато пише кратки стихчета на гърба на тетрадките си. Днес продължава да развива творческия си талант и стил на писане и се стреми да не губи вдъхновението въпреки динамиката на ежедневието и отговорностите на младия човек. Творбите ѝ са съсредоточени в търсене на смисъла на битието, засягат ценностите на съвременното общество и често обръщат поглед навътре към душата на човека.
Първите ѝ публични поетични изяви са свързани със създаването на „Иначе писано“ – литературна общност от млади автори, стремящи се чрез творчеството си да реабилитират класическите стихотворни форми и да поддържат жив спомена за забравените и значими личности в българската и световната култура. Едновременно с това, в края на 2017 г. Атанаска стартира и своя самостоятелен проект „Поетрия“ като проекция на идеята за пространство, което да среща различните форми на изкуството.

Виж още

Inline
Inline