Иван Хр. Христов е роден в гр. Габрово през 1990 г. Завършва Национална Априловска гимназия, а впоследствие специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В студентските си години прави първи опити да пише поезия. През 2013 г. и 2016 г. излизат от печат неговите две стихосбирки „Мигове на вълнения и „Усмивка, път и смут“. Иван Христов не може да даде категоричен отговор на въпроса, коя е любимата му книга или произведение. Но това, което споделя е, че предпочитанията му са насочени към кратката форма.

Според него е необходимо запознаването с разнообразна в жанрово отношение литература. Иван е убеден, че чрез всичко прочетено, може да бъде извлечено нужното, за да бъде написан един стойностен авторски текст.

 

Виж още

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!