Михаела Александрова

Михаела Александрова е доктор по Политология (международни отношения и външна политика). Има интереси в областта на: психология, философия, социология, антропология, конфликтология, митология, когнитивна наука, анализ и прогнозиране, литература, музика, танцово, театрално, филмово изкуство и др.

Има публикации в списание „Международни отношения“, онлайн медиите „КлинКлин“ и „Климатека“ и в научни сборници към ИК-УНСС; публикации и участие в проекти на Kinematograf.bg; автор е на собствен блог („Разковниче“) и влог („Шапка със звънчета/Cap’n’bells”).

TetraDkaTa