Георги Константинов

Георги Константинов e роден през 1943 г. в гр. Плевен. Завършва гимназия в родния си град (1961) и “българска филология” в Софийския университет (1967). Зам. главен редактор (1972-1973) на в. “Народна младеж”, главен редактор (1973-1983) на сп. “Родна реч”, главен редактор на сп. “Пламък” (от 1983). Народен представител в VII ВНС (1990-1991). Заместник министър на културата (1995). Главен секретар на Съюза на българските писатели (1997). Член на българския ПЕН-център от 1996 г. и негов председател от 2000 г.

За пръв път печата стихове в сп. “Родна реч” и във вестниците “Народна младеж”, “Септемврийска победа” (Плевен). Поезията на Георги Константинов разкрива усложненото гражданско и лично битие на съвременника. Постига синтез между индивидуални човешки преживявания и обществено самосъзнание, придаващ душевна цялостност на лиричния герой. С изповеден тон и естественост в изказа защитава житейския и нравствения максимализъм, поставя въпроса за оцеляването на неопетнената човешка съвест като смисъл на съществуването. Лиричния герой, осъзнаващ недъзите на досегашното политическо и социално битие, встъпва с чувство за отговорност в борбата за нова обществена действителност. За нея той ратува и със средствата на хумора, иронията, поетическата насмешка. В стиховете на историческа тема Георги Константинов свързва нишките на миналото с настоящето и настоява за приемственост между тях. Оптимистичното и борческо отношение към света и категоричността на поетическото верую определят творческата му самобитност.

Автор на над 30 книги с поезия: “Една усмивка ми е столица” 1967 г.; “Лично време” 1974 г.; “Неграмотно сърце” 1978 г.; “Общителен самотник” 1982 г.; “Път и дом” 1988 г.; “Обичам те до тук” 1992 г.; “Будна кома” 1996 г.; “Дърво и птица” 1999 г.; “Аспиринов сняг” 2001 г. Книги за деца: “Магаре с крила” 1983 г.; “Туфо, рижият пират” в три части 1984 – 1994 г. Последната книга е преведена на френски, немски, руски , полски, украински и други езици. Стиховете му са включвани в различни антологии, на различни езици – английски, японски, хинди, руски, немски.

TetraDkaTa