Сава Христов

Сава Милчев Христов е роден през 1988 г. в гр. Севлиево. През 2007 г. завършва профилирана паралелка по История в Национална Априловска гимназия гр. Габрово. До 2010 г. изучава Молекулярна биология в биологическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”През 2016 г. получава второ образование като бакалавър по Социална психология във Великотърновския университет.

В момента работи в сферата на културните дейности като управител на галерия „Видима”, гр. Севлиево. Реализира и подпомага и други културни дейности в града, като срещи, беседи, представяне на книги и автори.

Член е на Литературен кабинет „Пеньо Пенев” към НЧ „Развитие 1870”, гр. Севлиево. Негови стихове са поместени  в последното издание на алманах „Бразди”.

TetraDkaTa