Владимир Петков

Владимир Петков е роден през 1992 г. в Стара Загора. Живял е в различни градове, села и държави. По образование е лингвист и през годините се занимава с преводи, преподаване, строителни дейности, национална сигурност и туризъм, почти винаги с нежелание.

Пише стихотворения от ученик, с огромни прекъсвания. Отделни негови текстове са публикувани в гимназиални и студентски издания.

Не е осъждан. Има умерени претенции към живота.

TetraDkaTa