Владимир Петков

Владимир Петков е роден през 1992 г. в Стара Загора. По образование е лингвист и през годините се занимава с преводи, преподаване и др.

Пише стихотворения от ученик, с огромни прекъсвания. Отделни негови текстове са публикувани в гимназиални и студентски издания.

TetraDkaTa