Мира Бояна – Михаел

Мира Бояна – Михаел е родовото ú поетично име. Любомира Абаджиева е гражданското ú.

Родена е през 1953 г. във Варна. Завършва френската гимназия „Фр. Ж. Кюри“. Записва и учи специалност журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“.

През 1981-82 г. посещава Бразилия, където има роднини. Започва да пише.  От 1983 г. осъзнато продължава с писането. Следва житейския си път успоредно с творческия.

През 2002 г. излиза стихосбирката ú „Един за друг обречени“ – лирика , издадена от ИК „Кристияна“ – София, с издател Георги Александров (поет, преводач и учен – изследовател в областта на ядрената физика.)

През 2002 г. е приета за член на Дружеството на писателите в Габрово.

Участва в множество литературни клубове и салони, в концерти, рецитали, музикално-поетични програми, най – често в НЧ „Славянска беседа“, в „Културен център – Люлин“, където продължават четения и рецитали и до днес…; В Пловдив – Зала „Обединение“ – 18 юни 1999 г.; В честването на 200 г. от рождението на големия американски поет Уолт Уитман в Американския отдел при Софийска градска библиотека и др.

Публикации:

В-к. „Пулс“, м. 04. 1983 г.; в-к „Литературен форум“, бр. 16/93 г., сп. „Пламък“, бр.3-4/93 г., в. „100 вести“ – Габрово, 2002- 2007 г., 2021 г.; в. „Литературен глас“ – Стара Загора, м.09 и м.10 2004 г.; в. „Родопи вест“, бр. 62, 2004 г.; Алманах „Зорница“ издание на на Дружеството на Писателите в Габрово, бр. 42, 2004-2005 г.и бр. 47 от 2021 г.; Алманах „Над сънния Люлин“ – 2018 г., гр. София, издание на „Културен център Люлин“ (община Люлин).

Награди:

  • ІІІ място за поезия на лит. Конкурс – „Зимни литературни вечери“ Витошко лале, 99 г. при НЧ „Братя Миладинови“ – София;
  • Две ІІ-ри места и едно ІІІ-то място за поезия на лит. конкурс – „За виното и любовта“ – при НЧ „Дряновска пробуда“, гр Дряново, 2019 г., 2020 г., 2021 г.
  • ІІ място за есе на лит. конкурс „ За виното и любовта“ при НЧ „Дряновска пробуда“, гр. Дряново.
TetraDkaTa