Нели Тотева

Нели Тончева Тотева – Георгиева е родена през 1992 г. в град Севлиево. Обича и живее с литературата. Пише поезия и проза от 16-годишна. Средното си образование приключва в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“, в град Габрово, с профил Математика. Завършва право във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. В момента учи втора магистратура – Педагогика на обучението по български език и литература. Работила е като репортер във вестник „Росица“. В настоящия момент е секретар в читалище „Развитие-1870“, град Севлиево. Нели има издадени три книги – „Трудна е самотата понякога“, „Миг безвремие“ и „В душата ми е пролет“. От 6 години младата авторка е член на литературен кабинет „Пеньо Пенев“ към читалище „Развитие-1870“, град Севлиево.

TetraDkaTa