Надежда Сталянова, „Речта в съвременното българско общество“, Парадигма, 2020

Книгата „Речта в съвременното българско общество“ (Парадигма, 2020) на доц. д-р Надежда Сталянова (СУ “Св. Климент Охридски”) е посветена на динамичните процеси в лексикалната система на българския език. В нея намират място актуални теми като навлизането на чужди думи в речта ни, както и разширяването на семантичния обем на познати Прочетете повече…

Любовта към езика е действие, а не състояние – Надежда Сталянова

Да се грижиш за родния си език не означава да размахваш заклеймяващо насочен пръст срещу новите явления в него. Да съхраниш удоволствието от родната, майчината реч не се получава със законови текстове или организирани кампании. Взаимоотношенията ни с езика са лични, близки, тихи, неагресивни. Езиковата култура няма бутон за задействане за един Прочетете повече…

Човек с увреждания използва инвалидна количка, или отново за политическата коректност в езика ни – Надежда Сталянова

Повод за настоящите разсъждения е фактът, че през миналата година депутатите заличиха думата „инвалид“ от българското законодателство. Именно чрез премахването на тази дума се смята, че социалната интеграция на хората с увреждания ще бъде улеснена. Целта на заличаването на термина „инвалид“ от българското законодателство е да допринесе за преодоляването на стереотипното мислене за Прочетете повече…

Джендър неутрален vs традиционен български език – Надежда Сталянова

Напоследък в българските медии и общество широко се обсъждаха случаите на намеса на администрацията в живота на езика. Примери за това са забраната за използване на думите господин и госпожа във формуляри (част от Германия), както и за въвеждането на наименованията родител 1 и родител 2, заместващи  думите майка и Прочетете повече…

Неочаквани проблеми пред преводача или как се превеждат политически (не)коректни думи – Надежда Сталянова

Бих искала да споделя с читателите на Тетрадката  за един неочакван лингвистичен проблем, пред който се изправих, докато подготвях за печат книгата си Power of Public Speech. В нея описвам съдебния казус с наименованието на сладкиша „Негърче“, който читателите на Тетрадката познават от публикацията „Ядем ли малки негърчета“ . Съдебният Прочетете повече…

За някои лексикални явления в българския език или какво означава думата “джендър” – Надежда Сталянова, Елена Руневска

Няма българин, който не само да не е чувал, а и да не е употребявал  в последните години думата джендър. Тази лексема си проправи път в публичния език  благодарение на социалните дебати по различни актуални теми, включително широкото обсъждане на Истанбулската конвенция в медии, информационни агенции, сайтове, форуми и публични Прочетете повече…

За политически коректните думи (ядем ли малки негърчета) – Надежда Сталянова

През 2015 г. в Комисията за защита от дискриминация постъпва жалба, в която се казва, че сладкишите, произвеждани и разпространявани в търговската мрежа под наименованията „Негърче” и “Негърка”, са дискриминационни спрямо всички чернокожи. Жалбата е насочена срещу две фирми, произвеждащи захарни изделия с тези наименования. Според жалбоподателката предлагането на продукти, Прочетете повече…

TetraDkaTa