Искам –
да проправя път в тишината,
и да намеря думи,
с които да изкажа
слабостта си.
Искам цялата Вселена
да поплаче с мен,
докато диво тършувам
из мечтите си.
Нуждая се да зърна
най-далечната от тях.
Искам тя да ме утеши.

Автор: Иван ХРИСТОВ

* Изображение: худ. Ивета Донева; оформление Ивилина Методиева-Цанева
* Христов, Ив. Усмивка, път и смут. Ред. Минчо Г. Минчев; Изд. Фабер, В. Търново, 2016.

Виж още

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!