Иван Хр. Христов е роден в гр. Габрово през 1990 г. Завършва Национална Априловска гимназия, а впоследствие специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В студентските си години прави първи опити да пише поезия. През 2013 и 2016 г. излизат от печат неговите две стихосбирки „Мигове на вълнения и „Усмивка, път и смут“. Иван Христов не може да даде категоричен отговор на въпроса, коя е любимата му книга или произведение. Но това, което споделя е, че предпочитанията му са насочени към кратката форма.

Според него е необходимо запознаването с разнообразна в жанрово отношение литература. Иван е убеден, че чрез всичко прочетено, може да бъде извлечено нужното, за да бъде написан един стойностен авторски текст.

 

Виж още

Inline
Inline