Звезда – Владимир Петков

прекрасно е че не съм слънцето и морето няма да изстине и тревата няма да измръзне когато угасна а съм само една мъничка звезда и ще изчезна единствено за онези които гледат към мен   Автор: Владимир ПЕТКОВ Снимка: личен архив

Вдишване – Владимир Петков

вдишвам те на учестени глътки за да ми стигнеш през гмуркането на временното ми отсъствие кръвта ми се пренасища с теб завива ми се свят и пред погледа ми изплуват малки бели точици обич   Автор: Владимир ПЕТКОВ Снимка: личен архив

TetraDkaTa