Свободата е илюзорна! – Минчо Г. Минчев

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

Търсим щастие – то ни заробва.
Строим Кулата на свободата –
животът ни угасва в нея.
И децата  – радостта и продължението –
се откъсват, се откъсват, се откъсват…

И вече щастие ти нямаш.
И Кулата не ти е нужна.
И децата
търсят, търсят, търсят
свойта илюзорна свобода!

 

Автор: Минчо Г. МИНЧЕВ

* Снимка: https://duma.bg

* Стихотворението е част от книгата на Минчо Г. Минчев “Гол пред Бога”, София, 2002

TetraDkaTa