“Къща за литература и превод” среща публиката с преводачите на романа „Кротките”

Публикувано от Иван Христов на

На 28 октомври, четвъртък, от 18:00 часа, в рамките на онлайн събитието Да превеждаш „Кротките”, “Къща за литература и превод” среща публиката с преводачите на различни езици на романа на Ангел Игов. За първи път преводачите на романа – Анджела Родел (английски), Андреас Третнер (немски), Катица Ацевска (македонски), Мари Врина-Николов (френски), както и авторът Ангел Игов, влизат в диалог помежду си, за да дискутират процеса на превода, предизвикателствата в работата си, възможните компромиси и преводаческите си находки. Разговорът ще се излъчва на живо във Фейсбук страницата на Къща за литература и превод – София.

 

* Присъединете се към събитието Да превеждаш „Кротките”във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/315401556586585

Събитието Да превеждаш „Кротките”  е във връзка с резидентския престой в “Къща за литература и превод” на Катица Ацевска – литературна преводачка от английски, френски, български, хърватски, сръбски, босненски на македонски език. Катица Ацевска е носител на Националната награда за литературен превод „Златната писалка“ (1999) и на стипендия за преводачи на името на Карл Холенщайн от Fischer Stifftung и Looren Translation House, Швейцария (2014), печели и стипендиите „ProHelvetia/CITL” (2018) и „Eurodram” (2021).

Резидентската програма на Фондация „Следваща страница“, съвместно със Столична община, предлага кратко- и дългосрочен творчески престой в София на специалисти, работещи в сферата на литературното слово и литературната комуникация, предоставяйки им възможност за професионално общуване с българските литературни и издателски среди, със софийската публика и софийския културен живот. За 2021 г. “Къща за литература и превод” е посрещнала 15 резидента, автори и литературни преводачи, от 10 различни държави. 

По време на резиденцията си в столицата, Катица Ацевска работи върху превода на македонски език на романа „Кротките“ от Ангел Игов, отличен с Националната награда „Христо Г. Данов“ за българска художествена литература (2016) и с Международната литературна награда за чуждестранна проза от германския център „Haus der Kulturen der Welt“ и фондация „Elementarteilchen“ (2020).

Творческата резиденция на Катица Ацевска в София е възможна благодарение на проекта Превод в действие / Translation in Motion, който има за цел да подкрепи международната мобилност и професионалното развитие на преводачите на художествена литература и да подпомогне създаването на устойчиво взаимодействие между резидентските центрове в Европа.

Проектът Превод в действие / Translation in Motion  е международна инициатива, чиято амбиция е да допринесе за увеличаване на броя, разнообразието и качеството на литературните творби, достъпни за читателите в Европа. Превод в действие / Translation in Motion е съфинансиран по програма „Творческа Европа“ на ЕС.

Проектът е иницииран в началото на годината от консорциум от литературни резидентски центрове от цяла Европа – от Вентспилс, Латвия на север до Тирана, Албания на юг. Фондация „Следваща страница“, като партньор по проекта, вярва, че преводачите на художествена литература са влиятелни и движещи посланици на междукултурния диалог. Именно те са ключовите фигури, допринасящи за взаимното обогатяване на европейските литератури и култури, давайки на читателите достъп до богатството на литературата, написана на други езици.

Събитието Да превеждаш „Кротките”  e част от програмата на Къща за литература и превод и се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура”.

 

Източник: Асоциация „Българска книга”

TetraDkaTa