Кратка история на Дружеството на писателите – Габрово – Минчо Г. Минчев

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

Дружеството на писателите в Габрово се учредява на 20 април 1973 г. по решение на бюрото на Съюза на българските писатели като първо в провинцията за цялата страна. Негови учредители са седем редовни и девет спомагателни членове. Първи председател на дружеството е Станислав Сивриев, а секретар Димитър Стефанов. На 26 септември 1973 г. се приема Правилник за целите и задачите на дружеството, утвърден от акад. Пантелей Зарев, председател на Съюза на българските писатели. На 20 април 1973 г. с решение К – № 17, Габровският районен съд от 23 октомври 1973 г. вписва в специален регистър Дружество на писателите – гр. Габрово като клон на Съюза на българските писатели (СБП), с цел „да обедини в творческа организация членовете на съюза и авторите с убедителни литературни прояви, които живеят и пребивават дългосрочно в Габровски окръг.” Дружеството е на подчинение на СБП, има текуща сметка при Държавна спестовна каса, но не е отделна юридическа единица.

До 1976 г. така обособеното Дружество се ръководи от писателя Станислав Сивриев – председател и поета Димитър Стефанов – зам. председател. От 1977 до 1979 – Рангел Игнатов – председател, Станислав Сивриев – зам. председател и Димитър Стефанов – секретар. От 1980 г. до 15 май 1981 г. (смъртта на Андрей Германов) – Андрей Германов – председател, Станислав Сивриев – зам. председател и Йордан Хаджиев – административен секретар. След смъртта на Германов до 6 април 1984 г. председател е отново Рангел Игнатов, Георги Пенчев – зам. председател, Петко Братинов – секретар и Йордан Хаджиев – административен секретар. От 1984 г. до 1989 г. – Георги Пенчев – председател, Кольо Атанасов – зам. председател и Иванка Пискова – секретар. От 1990 г. до 1994 г. – Петко Братинов – председател, зам. предсeдател Цвятко Йовчев и Йордан Хаджиев – административен секретар.

Няколко години след промяната на 10 ноември 1989 г. до януари 1994 г. Дружеството почти няма дейност.

През периода (1973 – 1990) Дружеството имаше база – Дом на писателите (реставрираната възрожденска къща на поборника от Априлското въстание – 1876 г. Тотьо Иванов) и платени редактори на алманах „Зорница”. Активно работеше и Клуба на дейците на културата.    След промяната на 10 ноември 1989 година, Дружеството загуби базата и издръжката си, преустанови се издаването на алманах „Зорница”.

През 17-годишното съществуване на алманах „Зорница” (1972-1990) платени редактори са били: Кольо Атанасов отговорен редактор (1972-1978) и поетите Янислав Янков, Димитър Горсов, Велизар Велчев и белетристите Стоян Цонев и Георги Ганев. От 1980 г. главни редактори на алманаха са били председателите на Дружеството: Андрей Германов (1980), Йордан Милев (1981), Рангел Игнатов (1982-1983), Георги Пенчев (1985- 1989), Венцеслав Начев (1990). Обемът на алманаха се движи от 64 до 160 страници с периодичност два броя в годината, а последните броеве са обединени в един.

Следва 9-годишно прекъсване на издаването… По инициатива на Кольо Атанасов, на 25 януари 1994 г. се провежда заседание на група писатели, които избират за председател и гл. редактор на алманах “Зорница” Минчо Г. Минчев, за зам. председател – Стефан Фъртунов и за творчески секретар – Емил Розин. На 20 април 1994 г. се провежда общо събрание на дружеството, на което се уточнява членския състав  и се приема Перспективна програма до 2000 г., в която се предвижда и възстановяване на алманах “Зорница”. В дружеството остават да членуват само тия писатели, които живеят на територията на Габровски окръг. На 29 септември 1994 г., по случай Празника на българската поезия, в Актовата зала на Априловската гимназия за първи път се провежда литературно четене на над 40 местни творци, дават се и първите награди за най-добра книга за годината: за проза на Георги Ганев и за поезия на Ива Харалампиева.

На 9 май 1995 г., поради заминаването на председателя М. Г. Минчев на работа в чужбина се провежда отчетно-изборно събрание. За председател е избран Светослав Лукянов и Теменуга Цонева за секретар. След две години ръководството се сменя: Ст. Фъртунов – председател и Диана Матова – секретар. През този период не е оставен архив, дейността е твърде незначителна.

От април 1999 г. Минчо Г. Минчев е избран отново за председател – за три мандата – до 9 май 2006 г., зам. председател е Емил Розин, а секретари са Теменуга Цонева и Цонка Христова. През този период се възстановява  издаването на алманах “Зорница” (1999), във в. “100 вести” всяка седмица започват да се издават две страници с литературни материали – „АРТ-страници”; в. “Габрово днес” поддържа литературна притурка “Храмът”, много автори издават първи и следващи книги. Минчо Г. Минчев е главен редактор на „Зорница” (1999-2002), Цонка Христова (2003-2009), след което следва ново 9-годишно затишие.

По договор с Община Габрово, от края на 2004 г., на Дружеството е предоставено да стопанисва заведението на ул. “Св. св. Кирил и Методий” (бивша сладкарница „Рачо и Дешка”), обслужвано от ЕТ „Ника”, от която Дружеството получава по 300 лв. месечно като наем. Заведението става и клуб на габровските писатели. Финансовата обезпеченост развързва ръцете на Управителния съвет: продължава издаването на алманаха, ежегодно се подпомагат с по 300 лева четири члена на дружеството за да издадат своя книга (чрез конкурс); канят се известни писатели. Срокът на договора с ЕТ „Ника” и Община  Габрово изтича в края на 2009 г. и не се възобновява до ден днешен.

През 2005 г. Дружеството на писателите, в партньорство с Община – Габрово и читалище “Априлов-Палаузов” учреди  конкурса „Априловски награди” за литература  за издадени книги на местни автори в предходната година). На лауреатите се дават грамота, парична сума и статуетка (за цялостно творчество), изработена от скулптора Адриан Новаков. По-късно като партньори се включват: РБ „Априлов-Палаузов”, Книжарници „Златев” и издателство „ЕКС-ПРЕС” – Габрово (безплатно отпечатване на одобрен ръкопис). Включват се и нови партньори в конкурса: читалище „Зора” – кв. Нова Махала от 2016 г., Музей „Дом на хумора и сатирата от 2017 г., Издателска къща „Луна – Минчо Минчев” от 2017 г., ЕМО „Етър” от 2018 г.

Журиращи на конкурса „Априловски награди” са били: доцентите от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Сава Василев и Радослав Радев (вече професори) за годините 2005–2011; литературният критик Никола Иванов (2012-2013); доц. Владимир Донев от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (2014-2015); от Пловдивския университет проф. Владимир Янев (2016); проф. Цветан Ракьовски от Благоевградския университет (2017).

През 2009 г. се провежда отчетно-изборно събрание на Дружеството и Цонка Христова е преизбрана за председател. Няколко месеца по-късно тя си подава оставката. Проведено е ново отчетно-изборно събрание на 15 юни 2010 г. и за председател отново е избран Минчо Г. Минчев. От 2013 г. председател е поетът Христо Мандев, преизбран през 2016 г.

Към 2018 г. в Дружеството членуват (някои нередовни по отношение на членския внос) над 60 габровци, живущи не само в града, но в столицата и други градове. Членове на Съюза на българските писатели през изминалите години са около 36 души и над 15 на Съюза на независимите български писатели. След 1990 година мнозина автори, без да членуват никъде, написаха и издадоха книги: мемоарни, исторически, краеведски, художествени, най-добрите от тях получаваха „Априловска награда”.

Цялата дейност на Дружеството се ръководи от Управителен съвет с председател, зам. председател и секретар, Художествен съвет от трима души, гл. редактор на алманах “Зорница”, избирани за срок от три години и членове. Но всички ние работим в собствените си домове, ползваме домашните си и мобилни телефони. Архивът се съхранява – една част при секретаря, друга при председателя. Към днешна дата Дружеството няма офис. Адресът на Сдружението е домашният адрес на председателя. И всичко това, повече от четвърт век, се върши “на ползу роду”.

Кой знае, че първият председател на Съюза на българските писатели при основаването му през 1913 г. е бил писателят-габровец Иван Стоянов Андрейчин?! И че Дружество е основано през 1973 година и е първо в страната!!!

Надеждата все още ни крепи!…

Автор: Минчо Г. МИНЧЕВ

* Изображение: Дружество на писателите – Габрово

* Текстът е подготвен по материали от архива на Дружеството.

* За дейността на Дружеството на писателите в Габрово може да получите повече информация тук

TetraDkaTa