Събирай се, човече – Елеонора Бойчева

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

Събирай се, човече.
Събирай си парчета.
От счупената вяра.
От изгорялата надежда.
От изпокъсаната ти любов.
От разпилените сълзи.
От нарязаното вчера.
От парчетосаната ти душа.
От залъците разочарования.
От късовете си месо.
От изпотрошените си кости.
Събирай се, човеко.
И сглоби се къс по къс.
Най-лесен си за губене, когато
разпиляваш частите от себе си.
И не мисли, че някой друг ще те сглоби.
Другите са като вятъра –
ще вземат туй що най-лесно се троши.
Сглоби се.
А това, което изпопада
с шепи на времето хвърли.

 

Автор: Елеонора БОЙЧЕВА

* Текстът е част от книгата “Хляб за сънища”, 2022

TetraDkaTa