Вечност – Любка Томова-Фогт

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

Ще повярваш ли, реката
вече хиляди години

носи си водите. Свята!
Нея вечно ще я има.

Можеш да стоиш на моста,
долу тя ще се разлива.

Наблюдател, странен гост си,
който скоро си отива.

Стъпки чезнат подир дните,
всеки изгрев, всеки залез

се оглежда във водите.
Кой какво разбрал – разбрал е.

 

Автор: Любка ТОМОВА-ФОГТ

* Художник: Любка Томова-Фогт

* Стихотворението е част от книгата “Бял ден”, изд. “Фабер“, 2021.

TetraDkaTa