Излезе от печат научният сборник „Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи“

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

В самия край на 2023 г. излезе от печат сборникът „Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи“. Той се издава по проект “Повишаване на капацитета на музейните специалисти в Регионален исторически музей – Силистра и Регионален исторически музей – Добрич, чрез развитието на изследователската мрежа от регионални изследвания”, финансиран от Национален фонд “Култура” по програма за възстановяване развитие на държавни, регионални и общински културни институти.

Редакторската колегия на изданието включва: чл.-кор. проф. дин Иван Русев (Икономически университет – Варна/БАН/ЦСИИ) главен редактор, доц. д-р Гергана Георгиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), доц. д-р Николай Тодоров (РИМ-Силистра) и гл. ас. д-р Петър Добрев (СУ „Св. Климент Охридски“).

Рецензенти са проф. дин Милко Палангурски (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и гл. ас. д-р Делян Русев (СУ „Св. Климент Охридски“).

Авторите в сборника са представители на авторитетни научни институции в България и Гърция: доц. д-р Андреас Либератос (Пантион Университет – Атина), доц. д-р Симеон Симеонов (ИБЦТ-БАН), доц. д-р Християн Атанасов (завеждащ отдел „Ориенталски сбирки“ – НБКМ/УниБИТ), гл. ас. д-р Невена Неделчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), д-р Ирина Димитрова (РЕМО „Етър“), д-р Искрен Великов (РИМ-Русе), Алджан Джафер (ШУ „Епископ Константин Преславски“/ИМ – Омуртаг), д-р Христина Христова (ДВИА – Велико Търново).

Предпечатната подготовка и оформлението на изданието е благодарение на доц. д-р Златомира Герджикова и издателство „Тендрил.

Сборникът „Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи“ е доказателство не само за важното място, което заема научната работа в музеите, но и за високото ниво, което може да се постигне. Предстои индексирането и реферирането на изданието в международно признатите научни бази данни.

 

* Запознайте се с електронното издание на сборника 

TetraDkaTa