Малко неща искам да помня
(сякаш минало се забравя) –
онази сутрин дето със въздишка
път към сърцето ми си проправи,
усмивка на цвете случайно родило се
сред суматохата на паважа,
трапчинката тайно и нежно целунала
твоето ляво рамо
и още няколко истини дребни,
които ми носят наслада…,
другото просто вече е минало,
трябва да го забравя.

Автор: Кристиана ДОБРЕВА-СТАНКОВА

* Стихотворението е част от книгата “В душата ми… па̀ри”, редактор Димитър Милов, издателство MULTIPRINT LTD (София, 2017)

Виж още

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!