Георги Раковски – когото трябва да помним и да следваме – Венелин Терзиев

Просвещението е част от съзряването на едно общество и по своята цел и същност то е онова различие, което формира неговата идентичност, сила и възможност за развитие. Наречено още „век на разума“ Просвещението е епоха, която не просто издига в култ човека и неговата мъдрост, но и налага съзнанието, че Прочетете повече…

Достатъчно е да си помогнал някой да осъществи мечтата си – Венелин Терзиев

Спомням си с доза умиление ученическите си години от края на осемдесетте на миналия век, когато за всяко съчинение, есе или разработване на тема нашата учителка по литература ни изпращаше в градската библиотека, която по това време се помещаваше в едно от големите читалища. Читалището носеше името „Развитие“ и бе Прочетете повече…

За границите и времето – мисли за Йордан Йовков – Венелин Терзиев

„Границите често се менят. Макар и по-рядко, понякога и моретата напущат бреговете си. Но и от една някогашна граница, и от едно изсъхнало море всякога остават неизличими следи, които продължават да говорят за един изчезнал, но странен и непознат живот.“ Със създаването на света се появява и човекът. Още от Прочетете повече…

Академични примери – Венелин Терзиев

„Всяко човешко деяние подлежи на оценка от гледище на нравствеността“ Акад. Ангел Балевски Обикновено сме свикнали да приемаме хората, които се занимават с точни науки, като затворени, малко говорещи и дори притеснителни. За тях важността е в това, което ще направят и ще създадат, а не в неговата публичност. И Прочетете повече…

Снизхождението е белег и на лоша съвест (Думи, които да ни напомнят за Атанас Далчев) – Венелин Терзиев

…и за да виждам ясно сънищата, аз лягах си със очила.    Атанас Далчев Времената, някога или днес, не са нито размирни, нито разделни. Времената не са нито интересни, нито безинтересни. Времената са поставили излишества от завист, злоба и много невежество. Дори да напишеш най-добрите думи и изречеш най-смислените слова, те Прочетете повече…

TetraDkaTa