Автопортрет – Петя Цонева

Ето, слънце и ето, бездънно небе, аз това съм – две крила островърхи и шепа гореща земя. А когато е есен, не нося излишни украси – те са хвърлено в синия ден съблекло на змия. Ето, идвам такава – пределно олекнала, малка, без да искам от вас непосилно големи неща. Прочетете повече…

Преди да се затворят времената – Петя Цонева

По София Бранц Преди да се затворят времената, ще стане светло. Много, много светло. Ще се отвържат летните ни сенки от зимните си сбръчкани тела. По хълбоците топли на земята ще се стопи снегът непълнолетен и утрото ще бъде като полет. Ще бъде като полет без крила. Преди да се Прочетете повече…

Първи сняг – Петя Цонева

Първият истински сняг заваля, заваля – искам дълбоко в кожуха му бял да се свия. Въздухът, остър до кръв като връх на игла, дрехи за всичките къщи и пътища шие. Нищо че дните са боси в студения свят – те са приели да бъдат добри исихасти. Само нозете им често Прочетете повече…

Бялата птичка – Петя Цонева

Есента своя струнен концерт от крила композира – върху правите жици са кацнали ноти безчет. И една по една, всяка трепва, започва и спира като драснат набързо от Моцарт величествен ред. А под тях моят ден накуцуква и пак криволичи с непохватната стъпка на малък замислен земляк. Но със цялата Прочетете повече…

Белият гълъб – Петя Цонева

Първо дядо си тръгна. Обу се и махна с ръка, и след белия гълъб към летния склон закуцука. После баба внезапно реши, че е време в снега да потърси гълъбова прежда за своите куки. После времето рукна. И някак светът се смали, и не ми се отиваше никъде другаде вече. Прочетете повече…

Гъдулар – Петя Цонева

Гъдуларю, свири! Днес е щедър пазарният ден! Донеси синева, леден извор и дъх на момиче. Знам, че имаш нозе от трева и градински невен и на твърдия градски асфалт уморен коленичиш, но свири! Завърти своя танц като странстващ дервиш – със едната си длан натежалия дъжд си понесъл, а със Прочетете повече…

Факирите не вярват на крила – Петя Цонева

Словата ни са циркови артисти в театъра на странстващия ден. Ножовете поглъщат поривисто, жонглират със живота раздробен. И времето е място карнавално – Напудряме сълзите си със смях. Какво е скрито и какво е явно Не пита естетическият прах. Посипва щедро и трагикомично – и после – кой каквото разбере. Прочетете повече…

Дори да няма врата – Петя Цонева

Бабо, идвам си. Отвори ми вратата. По широкия път на тревите си идвам при теб. Подранило е тази година планинското лято и бъзакът е свил своя цвят като пряспа от мед. Приготви ми земя. Знам, че твоята вече я няма и е станала синя прашинка от синьо небе. Но на Прочетете повече…

Бездомник – Петя Цонева

Той е царят на зимата. При нозете му спят десет къщи. Коронован с гнездо, топли в пазва премръзнала врана. В парцаливия джоб над сърцето му хлябът насъщен вледенява от студ и звъни като късна камбана. Той върви през дълбокия сняг и плещите му стържат, пеят сутрин петли и простира зората Прочетете повече…

TetraDkaTa