Представяне на новата книга на д-р Йордан Илиев в Пазарджик

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

На 30 ноември 2023 г. от 16:30 часа в Регионална Библиотека „Никола Фурнаджиев“ – гр. Пазарджик, зала „Перото“, ще се състои представяне на книгата на д-р Йордан Илиев „Тракия и траките в политиката на Рим и Македония по времето на Филип V (221 – 179 г. пр. Хр.)“.

Събитието е с модератор Костадин Пампов.

В програмата е предвидена презентация на отдел „Краезнание“ за автора и неговото творчество, подготвена от г-жа Надежда Механджийска, както и участие на проф. д.и.н. Константин Бошнаков, който е рецензент на книгата.

За книгата накратко: Хронологичните рамки на настоящето изследване са формирани от дългогодишното царуване на Филип V Македонски (221 – 179 г. пр.Хр.), чиито взаимоотношения с траките – в контекста на амбициите на Птолемеите, Селевкидите и навлизането на римляните на Балканите – не са получили достатъчно внимание в проучванията на съвременните учени. Представлявайки опит за запълване на тази съществена празнина, монографията демонстрира възможностите за възстановяване на аспекти от далечното минало чрез събиране, систематизиране и анализиране на всички достъпни фрагментарни и непълни свидетелства, допълнени от постиженията на модерната историография. В резултат е обобщена цялата налична към момента информация за тракийската политика на Рим и Македония по времето на посочения цар, като същевременно са получени нови знания за историята на Тракия и траките през елинистическата епоха.

Из въведението на книгата: Макар да не липсват проучвания върху историята на Древна Тракия и траките през елинистическата епоха, нито едно от тях не е изцяло фокусирано върху тракийската политика на Филип V (221 – 179 г. пр. Хр.). Дългогодишното царуване на македонския владетел имало неоспорима роля в историческия процес и поради това със сигурност заслужава да получи необходимото внимание и в сферата на тракологията. Подобно начинание би позволило да се установят определени закономерности и принципи в неговите действия спрямо Тракия, както и да допринесе за изясняване на документираното участие на траки в македонската армия. Не по‐малко значение имала и намесата на Рим. Римляните стъпили на Балканите през 229 г. пр. Хр., но не е известно кога за пръв път влезли в контакт с траките. При съвременното състояние на проучванията изглежда, че това несъмнено трябва да се е случило по времето на Филип V. Не се откриват и опити за синтезиране на информация относно изясняването на тракийската политика на Македония и влиянието на Рим върху нея, както и обратното. За кратък период от време на Балканите се намесил и Антиох ІІІ, което допълнително комплицирало и без това сложните взаимоотношения между държавите в този стратегически важен и кръстопътен район. Неговата намеса обаче, както по всичко изглежда, нямала дълготрайно отражение върху историческото развитие. Всички тези констатации оправдават необходимостта от изследване, посветено на Тракия и траките в политиката на Рим и Македония по времето на Филип V (221 – 179 г. пр. Хр.).

Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история – тракология). Работи като експерт в сферата на науката и образованието. Член е на Съюза на учените в България, на Балканската асоциация по история и на Научния център за история и археология на войната при Философско-историческия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

 

TetraDkaTa