Национална кръгла маса „Морето – граница или врата, Бургас ’2023“

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

На 3 ноември 2023 г., в зала 206 на Колежа по туризъм в Бургас, ще се проведе Национална кръгла маса „Морето – граница или врата, Бургас 2023“.

Тематичните направления, по които ще работи Кръглата маса, са следните:

 1. Синият растеж в местните и национални политики

Днес синият растеж за Черноморския регион е с повишен риск да работи по начертаните стратегии. Говорим за син растеж в условията на криза и това изисква други усилия, за да се запази, като на първо място се запази мирът в региона. В местните и национални политики синият растеж се отразява в стратегиите за развитие на морската икономика и опазване на морската среда, като се фокусира върху развитието на морския туризъм, аквакултурата, морския транспорт и други свързани сектори.

В дискусиите ще се включат: почетен професор д-р Маруся Любчева, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Ваня Стаматова, проф. д.р Ирена Марковска, Диан Димов, Спас Узунов, Радостина Ценова, Янко Янков, Нели Кирилова, Георги Русев, Валентин Анастасов, Димитър Стоянов

 • „Син растеж в условия на криза, проф. д.р Маруся Любчева, Черноморски институт
 • „Морските треви – основано на природата решение за бъдещето на морето”, Спас Узунов
 • „Влажните зони – състояние и перспективи“, Янко Янков, Сдружение „Гларус“
 • „Аквакултурите – алтернативната „синя храна“, Георги Русев, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, Бургас
 • „Странджа – зелена икономическа и туристическа зона“, Валентин Анастасов
 • „Культурные традиции возделывания винограда и производства вина на Юге Республики Молдова“,Serghei CARA, PhD, Assoc.Prof., Dean of the Agro-Technological Faculty, Comrat State University, Comrat, Republic of Moldova
 1. Новите акценти: Черноморските културни коридори – неизползваните възможности

Изграждането на Черноморските културни коридори насърчава диалога и сътрудничеството между различните културни институции, организации и творци в региона на Черно море. Те предлагат възможности за обмен на опит, знания и творчески проекти между жителите на всички черноморски страни. Включват изложби, фестивали, конференции, работилници и други събития, които спомагат за развитието на културата и подкрепят мирните процеси в региона.

С участието на: Милен Димитров, проф. д.н. Венелин Терзиев, проф. д-р Диана Радойнова, д-р Татяна Великова (Република Молдова), Илиана Кръстева, Пепа Ангелова, Живка Василева

 • „Черноморски културни коридори“, Милен Димитров
 • „Културните коридори като част от регионалното развитие в България“, проф. д.н. Венелин Терзиев
 • „Културните коридори в училище като средство за формиране на национална идентичност“, Илиана Кръстева, директор СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово, област Видин
 • „Ще има ли Южното Черноморие добри екскурзоводи? Сравнителен анализ на екскурзоводското образование в България и Гърция“, проф. д-р Диана Радойнова и Павлин Иванов.
 • „Европейският културен маршрут „Пътят на желязната завеса“ минава и през Бургас“, Автор Станимира Неделчева, студентка в специалност „Туризъм“, 2 курс в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас.
 • „Использования современных образовательных технологий в поддержке черноморских культурных коридоров и культурного обмена“, Татьяна Великова, доктор, конф. унив., кафедра „Информационных технологий, математики и физики“, Комратский государственный университет, Республика Молдова

В рамките на Националната кръгла маса ще се проведе МЛАДЕЖКИ Черноморски форум „Нашето Черно море“ – Познания за Черно море

Въпреки натрупаните през годините значителни познания за Черно море, в разбирането за него все още има много неизвестни аспекти. Необходими са допълнителни научни изследвания и наблюдения, за да разширим нашето разбиране за тази уникална морска област и за да се гарантира опазването ѝ за бъдещите поколения. Имайки предвид широкия обхват и сложността на Черно море като цялостна екосистема, може да се каже, че все още има много неизвестни и неизследвани аспекти на тази морска област, като: екосистема и биоразнообразие; гГеология и геофизика; климатология и изменение на климата; археология и история.

В рамките на събитието с учениците и студентите ще разговарят д-р Сабина Недкова, Стела Найденова и проф. д-р Маруся Любчева.

 

* Снимка: Веселин Тодоров

Категории: Култура

TetraDkaTa