Чаша вино – Невена Борисова

Би искала знанието да бе само припомняне, не и механично натрупване, не и домашно изгнание. Би искала и красотата да не се влияе от външното – каприза на съня, вечерния бриз, чашата вино. А тази чаша вино отразява светлините, без да произвежда светлина. Каква претенция за вливане на сили!  Ще Прочетете повече…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!