Какво ли би представлявал
стихът ми за любовта,
ако ти дирижираш сюжета?! …
О, знам! … Би се конкурирала
дори с клетия Ерос…
Божествената нишка,
която извеждаш
на преден план,
би накарала вдъхновението ми
да се възпламени и
мисълта ми да възкръсне
изпод крилата на Слънцето…
Само тогава
бих написал свободно:
Добро утро, Смисъл!
Пиша за тебе, Любов!

Автор: Иван ХРИСТОВ

Виж още

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Inline
Inline