Малкият човек търсил признание от заобикалящата го среда. Затова изписал с блажна боя върху цървулите си „Аз съм велик“.

Автор: Иван ХРИСТОВ

* Художник: Румен ТРИФОНОВ

Виж още

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!